Святіший Патріарх Кирил spacer Руська Православна Церква spacer Українська Православна Церква spacer Помісні i Автономні Церкви spacer Канони Православної Церкви

Вчення преподобного Єфрема Сиріна про чесноти

Вчення преподобного Єфрема Сиріна про чесноти

Вчення преподобного Єфрема Сиріна про чесноти (за аскетичними творами)

Автор священик Ростислав Ярема

e_mail: ier.rostislav@mail.ru

Переклад з російської ігумен Лонгин (Чернуха)

Редактор монахиня Євтропія (Бобровнікова)

Художник Т.Ф. Костянтинова

Комп’ютерна верстка Л.В. Расторгуєва

Підписано до друку 9.01.2007

Тираж 10000 екз. Замовлення №

Надруковано у типографії Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври