Святіший Патріарх Кирил spacer Руська Православна Церква spacer Українська Православна Церква spacer Помісні i Автономні Церкви spacer Канони Православної Церкви

Регламент

Регламент

2-4 лютого 2011 р. в Залі церковних соборів Храму Христа Спасителя пройде Архієрейський Собор Руської Православної Церкви. 31 січня 2011 року Священний Синод постановив запропонувати на затвердження Архієрейського Собору проект регламенту Собору (журнал № 6).

1. Відповідно до п. 1 розділу III Статуту Руської Православної Церкві всі єпархіальні, а також ті, які очолюють синодальні установи та духовні академії, які мають канонічну юрисдикцію над підвідомчими їм парафіями архієреї складають Архієрейський Собор Руської Православної Церкви.

Вікарні архієреї, які не очолюють синодальні установи чи духовні академії і не мають канонічної юрисдикції над підвідомчими їм парафіями, беруть участь у Архієрейському Соборі без права голосу.

На окремі засідання Собору можуть запрошуватися без права вирішального голосу богослови, фахівці, спостерігачі та гості. Ступінь їх участі в роботі Собору визначається в кожному окремому випадку Президією Собору.

2. Керівництво Архієрейським Собором здійснюється його Головою і Президією Собору.

3. Головою Архієрейського Собору є Святіший Патріарх Московський і всієї Русі (п. 6 розділу III Статуту Руської Православної Церкви).

Голова Архієрейського Собору:

· відкриває засідання Собору;

· оголошує про початок і припинення обговорень основних доповідей;

· надає слово виступаючим;

· оголошує про перерви в засіданнях і про час їх закінчення;

·ставить рішення Собору на голосування і оголошує його результати;

·після закінчення засідань оголошує порядок денний наступного засідання.

4. Президія Архієрейського Собору складається з членів Священного Синоду (п. 7 розділ III Статуту Руської Православної Церкви). За пропозицією Священного Синоду до складу Президії можуть включатися інші члени Собору.

В обов’язки Президії входить:

·безпосереднє керівництво Архієрейським Собором;

·вироблення Порядку денного, Програми та Регламенту Собору;

·відповідальність за проведення засідань Собору відповідно до порядку денного і прийнятого Регламенту;

·визначення порядку вивчення Собором виникаючих проблем;

·розгляд процедурних і протокольних питань (п. 7 розділ III Статуту Руської Православної Церкви).

5. Архієрейський Собор здійснює свою роботу на пленарних засіданнях і, за необхідності, в робочих групах, склад яких затверджується Собором за поданням Президії.

6. Пленарні засідання Архієрейського Собору очолює Голова або, за його пропозицією, один з членів Священного Синоду (п. 10 розділу III Статуту Руської Православної Церкви).

На пленарних засіданнях:

·обирається Секретар Архієрейського Собору, Мандатна і Редакційна комісії;

·заслуховуються доповідь Патріарха і інші представлені на Собор доповіді;

·ведуться дебати стосовно звітів, і виробляється по них загальне судження;

·приймаються рішення з богословських, канонічних, богослужбових та пастирських питань;

·здійснюється створення і скасування єпархій та синодальних установ;

·приймаються рішення по канонізації святих і затверджуються богослужбові чинопослідування;

·приймаються результативні документи.

7. Окремі розділи доповіді Патріарха та інших доповідей, які подаються на Собор, можуть обговорюватися в робочих групах.

8. Секретар Архієрейського Собору обирається з членів Священного Синоду.

Секретар несе відповідальність:

·за забезпечення Собору необхідними робочими матеріалами;

·за ведення протоколів пленарних засідань Собору.

9. Протоколи підписуються Головою Собору і членами Священного Синоду (п. 8 розділу III Статуту Руської Православної Церкви).

10. Мандатна комісія на першому засіданні Собору і перед початком роботи кожного дня повідомляє про наявність членів Собору і кворум. У її роботі Мандатній комісії допомагає служба протокольного забезпечення Апарату Собору.

11. Кворум Архієрейського Собору складають 2/3 ієрархів – його членів.

12. Редакційна комісія на основі доповіді Святішого Патріарха, інших доповідей, що подаються на Собор, і пропозицій робочих груп (в тому випадку якщо такі будуть сформовані), а також прийнятих на пленарних засіданнях рішень розробляє проекти підсумкових документів і подає їх на обговорення та затвердження Архієрейському Собору.

Пропозиції щодо поправок у підсумкові документи:

·можуть бути внесені будь-яким із членів Архієрейського Собору, що мають право голосу;

·поправка повинна бути сформульована письмово і представлена ​​Голові, який зачитує її Собору;

·якщо запропонована поправка підтримується ще одним членом Собору, то на пленарному засіданні відкривається дискусія з обговорюваного питання;

·Голова Собору стежить, щоб у дискусії щодо поправки брали участь як прихильники, так і противники внесеної поправки;

·члени Собору можуть у будь-який час внести пропозицію про припинення дискусії з будь-якого питання і поставити цю пропозицію на голосування;

·Голова має право за згодою Собору поставити поправку на голосування без попереднього обговорення;

·у разі внесення поправки до поправки обговорюється і голосується спочатку поправка до поправки, потім сама поправка.

13. Соборні рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі рівності голосів приймається те рішення, на користь якого голосує Голова Собору.

14. Постанови Архієрейського Собору входять у силу відразу після їх прийняття, (п. 15 розділу III Статуту Руської Православної Церкви).

15. Затвердження постанов Архієрейського Собору, що відносяться до віровчення і канонічного устрою, здійснюється Помісним Собором Руської Православної Церкви (п. 5.г розділу II Статуту Руської Православної Церкви).

16. Якщо на Архієрейському Соборі прийнято рішення, що змінює те чи інше положення Регламенту, діє прийняте на Соборі рішення.

17. При Соборі формується його Апарат, який включає референтську групу при Редакційній комісії, канцелярію Собору при секретарі Собору, служби протокольного та господарського забезпечення, інформаційну службу. Склад Апарату затверджується Патріархом напередодні Собору.

По матеріалам сайту РПЦ

Патріарх.ua /