Святіший Патріарх Кирил spacer Руська Православна Церква spacer Українська Православна Церква spacer Помісні i Автономні Церкви spacer Канони Православної Церкви

Глава VI. Вища Церковна Рада

  1. Вища Церковна Рада є виконавчим органом Руської Православної Церкви, що діє при Патріарху Московському і всієї Русі і Священному Синоді. У період міжпатріаршества Вища Церковна Рада діє при Місцеблюстителі і Священному Синоді.
  2. Вища Церковна Рада підпорядковується і підзвітна Патріарху Московському і всієї Русі (Місцеблюстителю) і Священному Синоду.
  3. Вища Церковна Рада розглядає:

а) питання богословської освіти, освіти, місії, церковного соціального служіння, інформаційної діяльності канонічних підрозділів Руської Православної Церкви і церковних засобів масової інформації;

б) питання взаємин Церкви з державою, суспільством, Помісними Православними Церквами, інославними конфесіями і нехристиянськими релігіями;

в) питання церковного управління і господарювання;

г) інші питання, передані на розгляд Вищої Церковної Ради Патріархом Московським і всієї Русі (Місцеблюстителем).

  1. До завдань Вищої Церковної Ради входить:

а) координація діяльності синодальних та інших загальноцерковних установ;

б) обговорення поточних питань церковного життя, що потребують узгоджених дій з боку синодальних та інших загальноцерковних установ;

в) вжиття заходів до виконання визначень Помісних і Архієрейських соборів, постанов і визначень Священного Синоду, указів і розпоряджень Патріарха Московського і всієї Русі (Місцеблюстителя).

  1. Вища Церковна Рада:

а) заслуховує доповіді керівників або представників синодальних та інших загальноцерковних установ про діяльність цих установ;

б) в межах своєї компетенції дає доручення Синодальним установам Руської Православної Церкви і контролює їх виконання;

в) вносить пропозиції на розгляд Священного Синоду або Міжсоборної присутності.

  1. Вища Церковна Рада складається з голови — Патріарха Московського і всієї Русі (Місцеблюстителя), членів Вищої Церковної Ради за посадою, а також членів, призначених Священним Синодом в порядку, встановленому Положенням про Вищу Церковну Рада.
  2. Членами Вищої Церковної Ради за посадою є керівники Синодальних установ, перелічених у статті 6 глави VIII цього Статуту. У разі залишення ними посади вони перестають бути членами Вищої Церковної Ради.
  3. Священний Синод може за поданням Патріарха Московського і всієї Русі призначити членів Вищої Церковної Ради з числа керівників підрозділів Московської Патріархії, синодальних чи інших загальноцерковних установ. Члени Вищої Церковної Ради, призначені Священним Синодом, можуть бути виведені зі складу Вищої Церковної Ради на підставі визначення Священного Синоду за поданням Патріарха Московського і всієї Русі (Місцеблюстителя).
  4. Порядок діяльності Вищої Церковної Ради визначається Положенням Про Вищу Церковну Раду, що затверджується Священним Синодом.