Святіший Патріарх Кирил spacer Руська Православна Церква spacer Українська Православна Церква spacer Помісні i Автономні Церкви spacer Канони Православної Церкви

VII.Б.Єпархіальні збори

1. Єпархіальні збори на чолі з єпархіальним архієреєм є органом управління єпархією.

2. До складу Єпархіальних зборів входять представники кліру, чернецтва та мирян, які проживають на території єпархії.

3. Єпархіальні збори скликаються єпархіальним архієреєм в міру потреби, але не рідше одного разу на рік. Процедура обрання членів Єпархіальних зборів визначається Єпархіальною радою.

4. Єпархіальні збори:

а) обирають делегатів на Собори;

б) обирають членів Єпархіальної ради;

в) утворюють необхідні єпархіальні установи та піклуються про їхнє фінансове забезпечення;

г) виробляють загальноєпархіальні правила та приписи згідно із постановами Соборів та рішеннями Священного Синоду Української Православної Церкви;

д) наглядають за єпархіальним життям;

е) заслуховують повідомлення про стан єпархії, про роботу єпархіальних установ, про життя монастирів і ухвалюють згідно з ними рішення.

5. Головою Єпархіальних зборів є єпархіальний архієрей. Єпархіальні збори обирають заступника голови і секретаря. Заступник голови може керувати зборами за дорученням голови. Секретар відповідає за підготовку журналів засідань Єпархіальних зборів.

6. Кворум зборів складає більшість (більше половини) членів. Рішення ухвалюються більшістю голосів. У випадку рівності голосів голос головуючого є вирішальним.

7. Єпархіальні збори працюють згідно з ухваленим регламентом.

8. Журнали засідань Єпархіальних зборів підписують головуючий, його заступник, секретар та обрані для цього двоє членів зборів.